กรุงเทพ - ไอร์แลนด์ 17,400

ตกตะลึง ลดถึงครึ่ง!!...


กรุงเทพ - ซูริค 17,239

คำรามใส่กันอีกแล้ว!!...