กรุงเทพ - ไอร์แลนด์ 17,400

ตกตะลึง ลดถึงครึ่ง!!...